Načítáme fotogalerie. A že jich je!

Osobní výklad

Osobní výklad Human design

Osobní výklad je nejlepším základem jakéhokoli zájmu o Human design. I pokud vás zajímá design vašich dětí, abyste věděli, jak k nim přistupovat, nebo chcete lépe pochopit vaše propojení s partnerem či objektem vašeho zájmu, pak je vždy nejlepší začít osobním výkladem.

Dozvíte se nejen to, jak human design jako takový funguje, ale také, jak funguje konkrétně pro vás. Jaké jsou vaše dary a talenty i jaký způsob rozhodování je pro vás vhodný. Tyto věci se vám nemusí zdát jako podstatné, zajímá-li vás například především výklad partnerský, avšak nejlepším krokem v pochopení ostatních je vždy prvotní pochopení sebe sama.

„Aha. A já jsem si myslel, že takto to mají všichni. Takže nemají?“

Human design nám ukazuje nám to, co jsme dostali takzvaně „do vínku“. Dary a talenty (ale i omezení), se kterými jsme se narodili. To,  kým jsme teď, jak jsme je využili a jakou osobou jsme se ve skutečnosti stali, to už je otázka spíše k diskusi, která právě k výkladu patří.

Manifestor s emocionální autoritou

Tato osoba naopak potřebuje na rozhodování čas. Tento proces se v ní děje samovolně, emocionálně, skrze naciťování na situaci. Dokud proces nedoběhl, není dobré jít do akce.

Projektor s intuitivní autoritou

Tato osoba je projektor, se spontánně intuitivní autoritou. Bude pro ni přirozené rozhodovat se často z minuty na minuty, podle toho, jak zrovna situaci vnímá. Avšak být spontánní je někdy těžké.

Lze díky němu také popsat pro nás vhodný způsob rozhodování. Podle Human Designu totiž není pro všechny úplně ideální řídit se a rozhodovat hlavou, jak nás dnes často učí. Podle HD má každý z nás svou takzvanou osobní Autoritu a Strategii, často spojenou primárně s inteligencí těla.

„Často jsem si myslel, že je se mnou něco špatně, když věci potřebuji jinak, než ostatní. Teď vidím, že to jsem prostě já.“

Pokud se tuto autoritu a strategie naučíme následovat, může to pro nás být velmi prospěšné. Dokonce to můžeme poznat skrze něco, čemu se říká signatura – určitý pocit, který zažíváme, když jdeme životem v souladu se sebou. Neznamená to, že se nám přestanou dít špatné věci a život bude růžový, to rozhodně ne. Je to ale něco, o co se můžeme opřít a i když věci nejsou zrovna skvělé, my dokážeme lépe udržet naši vnitřní stabilitu.

Osobní výklad obsahuje

  • Úvodní text pro seznámení s HD
  • Vaši osobní mapu HD s popisem
  • 80-90 minut osobního či online výkladu
  • Audio záznam setkání
  • Handout, shrnující zásadní body výkladu

Cena základního výkladu je 1200,-  *

* Pokud je pro vás cena vysoká, ale máte zájem, je zde možnost domluvy. Rád bych, aby byl výklad dostupný co nejširší skupině lidí.

„Vypadalo to jako něco ezoterického, ale on je to vlastně docela racionální systém.“

Pokud máte o Human designu pochyby, chápu vás. Na mě samotného zprvu nepůsobil dobře – přišlo mi, že podobných systémů jsou kvanta. Po neplánované výkladu mě však silně zaujal. Komplexností a praktickým využitím. Až tak, že jsem se rozhodl jej studovat a šířit. A žitý v praxi, mnou i ostatními, mi opakovaně potvrzuje, že to bylo dobré rozhodnutí.

Doporučuji tedy vyzkoušet na vlastní kůži, ať můžete posoudit sami.

Mgr. Tomáš Drahoňovský

.

.

.

.

.

Objednejte si výklad přímo zde: