Načítáme fotogalerie. A že jich je!

Partnerský výklad

Zajímá vás, co vás s partnerem spojuje, kde se doplňujete, či v čem spolu naopak můžete bojovat?

Partnerský výklad je způsob, jakým je možné spoustu těchto záležitostí popsat a rozklíčovat. Propojení vašich osob totiž vytváří specifické nastavení se svými zákonitostmi, body přitažlivost i místy střetů. A často už pouhé pojmenování těch oblastí, které jsou pro vás třecími plochami, pomáhá k jejich překonání a vašemu harmoničtějšímu soužití.

Společně s partnerem vytváříme jakousi třetí, novou bytost, ve které my oba pak společně fungujeme. Dary a talenty této bytosti mohou být odpovědí na to, kde mohou vznikat konflikty či místa vhodná pro spolupráci.

„Jak to, že on má v tomhle vždycky pravdu, zatímco já se tak často mýlím? Mám pocit, že mě tím úplně válcuje!“

Partnerské propojení profilů

Zde vidíme partnerský profil dvou lidí. Tito dva se mohou dobře doplňovat v tom, že jeden z nich je schopen přicházet s novými ambicemi, zatímco druhý je schopen vyhodnocovat, kterým stojí za to věnovat pozornost či nikoli. Jejich spolupráce v tomto ohledu bude poměrně jednoduchá, přirozená a budou se doplňovat.

Náročné pro mě pak může být to, že oba sledují často poslouchají životní příběhy a zkušenosti ostatních, avšak pouze jeden z nich bude mít talent na to tyto zkušenosti tak interpretovat a přetvořit v nějaké poučení. Pro druhého to tak může být mnohdy nepříjemné, protože jeho partner bude mít v dané oblasti prostě „pravdu“, což se často i třeba s odstupem ukáže. Je tedy dobré o tom vědět a tuto „převahu“ zkusit přijmou, namísto snahy s ní bojovat.

.

.

.

Krom toho, jelikož každý z nás funguje trochu jinak sám a trochu jinak s ostatními lidmi, může vám výklad dát možnost nahlédnout do podstaty a fungování vašeho partnera či partnerky. Takové drobné nahlédnutí pak může pomoci pochopit, proč vlastně jedná tak, jak jedná a že v jeho/jejím případě může být takové chování v pořádku a přirozené, ačkoli vám je třeba zcela cizí.

a

„Jak to, že já mám neustále energii něco dělat, zatímco ona by každou chvíli odpočívala? Neměla by se překonat a také být aktivní?“

Vysvětlení najdete na druhé straně profilových karet.

Profil ženy

Tato žena je typem projektor, bez definovaného sakrálního centra, a tedy bude nebude mít k dispozici tolik energie, jako jiní. Je pro ni tedy v pořádku dávat si častěji prostor na odpočinek a dbát na osobní spánkovou hygienu.

Profil muže

Tento muž je typem Manifestující Gererátor. Má na každý den svou dávku energie, kterou potřebuje spotřebovat a i díky jeho darům je pro něj přirozené být velmi aktivní po většinu dne, bez potřeby větších přestávek.

Jak to vlastně funguje?

Základem partnerského výkladu je výklad osobní. U něj si ukazujeme mechaniku fungování Human designu, jak to celé vlastně funguje, abychom pak mohli jít dále, například k výkladu partnerskému. Ten totiž vzniká z osobních map obou partnerů. Podle Human designu totiž nejsme zdaleka tak oddělené bytosti, jak se nám osobně může zdát. Ve chvíli, kdy se setkáváme s ostaními lidmi, se naše dary dávají k dispozici jim a ty jejich zase nám. Vše se tak propojí v nový, jedinečný systém, který je pak k dispozici oběma partnerům.

Právě tento systém se vyplatí znát, abychom věděli, jak se v našem společném vztahu pohybovat, kde našlapovat jemně a kde se naopak není třeba bát, protože se budete skvěle doplňovat. Lze zde také vidět, jak rozdílné často profily jednotlivých partnerů bývají. Díky tomu, že si ukážeme zásadní rozdíly ve fungování každého z vás samostatně, může mezi vámi vzniknout značně vyšší míra pochopení, proč ten druhý jedná tak, tak jedná. Proč ten druhý potřebuje tolik času na rozhodování, když já to vím za chvíli? Odpověď je jednoduchá: Je jiný. Když pochopíme nejen to, ale také budeme jasně vědět, v čem konkrétně se lišíme, jistě se nám pak náročné situace budou zvládat lépe, s vyšší mírou toleranci a vzájemného respektu.

a

„Proč on potřebuje na rozhodování tolik času, když mě stačí chvilka a vím?“

Profil ženy

Zde vidíte profil fiktivní ženy, která má sakrální autoritu a tedy je pro ni přirozené se rozhodovat prakticky ihned. Ne vždy bude rozhodnutím jasné ano či ne, může to být i nevím. Jeho zjištění však může být otázkou okamžiku.

Profil muže

Zde vidíte profil fiktivního muže, který má jako centrum autority Solar plexus, tedy je pro něj přirozené nechávat si na rozhodování čas. Rozhodnutí dělaná tady a teď a třeba ještě pod tlakem nejsou pro tohoto muže vhodnou cestou životem.

Partnerský výklad obsahuje:

 
  •   Vaši kompozitní partnerskou mapu.

  •  70-90 minut společného výkladu, osobně či online, kde stručně shrneme i vaše osobní mapu

  •  Audio záznam setkání
  •  Handout, shrnující
    • – Základní nastavení vašeho vztahu
    • – Hlavní možné body tření
    • – Hlavní dary, o které je možno se opřít

Cena partnerského výkladu je 1200,-  *

* Pokud je pro vás cena vysoká, ale máte zájem, je zde možnost domluvy. Rád bych, aby byl výklad dostupný co nejširší skupině lidí.

Doporučení: Je poměrně důležité, aby především u dlouhodobých vztahů byly u výkladu oba partneři. Je samozřejmě možné výklad realizovat pouze pro jednoho z vás, není to však doporučováno. Vztah je společná věc a proto je tomu tak i s výkladem.

Pokud máte o Human designu pochyby, chápu vás. Na mě samotného zprvu nepůsobil dobře – přišlo mi, že podobných systémů jsou kvanta. Po neplánované výkladu mě však silně zaujal. Komplexností a praktickým využitím. Až tak, že jsem se rozhodl jej studovat a šířit. A žitý v praxi, mnou i ostatními, mi opakovaně potvrzuje, že to bylo dobré rozhodnutí.

Doporučuji tedy vyzkoušet na vlastní kůži, ať můžete posoudit sami.

Mgr. Tomáš Drahoňovský

.

.

.

.

.

Objednejte si výklad přímo zde: