Načítáme fotogalerie. A že jich je!

326. den, Thirsk, Anglie – Jahody, jahody a zase jahody