Načítáme fotogalerie. A že jich je!

Kolumbijské otázky

Báseň napsaná v kontextu událostí Kolumbijského Rainbow.

Když strávíte s někým roky,
jak poznáte, že ho znáte?
Protože vám tiskne boky?
Či proto, že prsten máte?

Můžete znát každý záhyb,
partnerova těla,
leč to nezbaví vás pochyb,
co v čase bez vás dělá.

A přátelé? Jací jsou?
Dokáží ctít, co je vaše?
Nebo prsty natáhnou,
v touze získat trochu rauše?

Přátel má dnes člověk málo,
a těch dobrých ještě míň,
Tak jak to že jim za to stálo,
Na to všechno vrhnout stín?

Láska možná nezradí,
leč člověk zradit může,
proto: Jak si poradí,
kdož chce hladit růže?

Jak být blízko kráse,
a vyhnouti se trní?
Jak vůbec dopsat báseň,
když tváře od slz brní?

Všechny tyhle otázky
ač nerad, tak kladu si,
bez přátel i bez lásky,
v kolumbijském polesí.

, , , ,
Share: