Načítáme fotogalerie. A že jich je!

Kolikrát ještě?

Vidím, že se přenáší,
cit horký, jak žhavá láva,
jenž každou chvíli odnáší,
co bývalo mezi náma.

Jsem zas svědkem obrázku,
kdy mi s jiným mizíš,
a v hlavě mám otázku,
zda to je láska ryzí?

Kolikrát já ještě snesu,
sledovati, jak ten druhý,
tě hned vede do úžasu,
budíc v tobě lásku, pudy.

Kolikrát mám ještě snášet,
že chceš touhu měnit v činy?
Náš vztah přitom ovšem zhášet,
páč to má být s někým jiným.

, , , ,
Share: