Načítáme fotogalerie. A že jich je!

253. den, u San Agustin, Kolumbie – S těžkým batohem a těžkým srdcem