Načítáme fotogalerie. A že jich je!

203. den, San Augustin, Kolumbie – Zasaženi karanténou v Kolumbijských horách