Načítáme fotogalerie. A že jich je!

193. den, Ráquira, Kolumbie – Z velkoměst k hliněným domům a Yaje