Načítáme fotogalerie. A že jich je!
Skládám střípek po střípku,
svou podivnou skládanku.
Hledám vesmír ve smítku,
bez jídla a bez spánku.


Pán bůh střípky rozházel
snad po celé Zemi,
že bych ji sám projít měl,
naznačit tím chce mi.


I dnes bych chtěl najít jeden,
dříve, než se rozední.
Panebože, ať jsem veden,
než najdu ten poslední.
,
Share: